Webové stránky Lidovců a Starostů pro komunální volby na Praze 13

Na Praze 13 kandidují Starostové a nezávislí a KDU-ČSL společně. Jsme zastánci tradičních hodnot a věříme, že na úrovni obce se má poctivě pracovat a ne politikařit. Proto jsme spojili síly a nabízíme vám společnou kandidátku. Jsou na ní lidé z různorodých oborů. Někteří z nás již mají s komunální politikou zkušenosti, jiní do ní vstupují poprvé. Všichni ale dlouhodobě žijeme na Praze 13, svou čtvrť známe a chceme, aby se zde žilo co nejlépe.

Kontaktujte nás

Na naše kandidáty se můžete kdykoliv obrátit – je pro vás připraveno číslo 728 599 121, na kterém vyslechneme všechny Vaše vzkazy.
Také nám můžete napsat e-mail: info@volimstarostku.cz nebo se na nás obrátit na Facebooku facebook.com/LidovciStarostove

Kandidátka na Starostku Prahy 13

Aneta Ečeková Maršálová (STAN)

Věnuji se zaměstnávání osob se zdravotním postižením a prodeji zdravotních pomůcek. Jako zastupitelka se zasadím o provázanost sociálních a zdravotních služeb. Zejména v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Obec by měla být svým odpovědným občanům oporou v radosti i v nesnázích.

Práce

Podnikatelka ve zdravotnictví

Hobby

Turistika, film a divadlo

Čeho chci dosáhnout

Provázanost sociálních a zdravotních služeb

Osobní slogan

Pomožme i těm, kteří si pomoct sami nedokáží

Kandidátka na místostarostku Prahy 13

Daria Křivánková
(KDU-ČSL)

S manželem máme čtyři děti. Svůj čas na rodičovské dovolené jsem věnovala péči o rodinu, ale také přednáškové činnosti a dobrovolnické pomoci. Mým oborem jsou informační technologie. Naší městské části nabízím nejen své profesní schopnosti, ale také zkušenosti matky „manažerky“.

Práce

Informatik, správce sítě

Hobby

Přednášková činnost a dobrovolnická pomoc

Čeho chci dosáhnout

Kvalitní zázemí rodinám na Praze 13

Osobní slogan

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra!

Jsme vaši sousedé na Praze 13

Naši kandidáti jsou lidé ze všech oborů, kteří se aktivně zapojují do života na Praze 13 

Celá kandidátka zde

Ing. Václav Pavelka (STAN)

ředitel poradenské firmy a spolupracovník několika neziskových organizací
Jsem absolventem VŠE a pracuji v oblasti firemní komunikace. Úzce spolupracuji s několika neziskovými organizacemi, mj. na rozvoji komunitního života českých obcí. Pro práci v zastupitelstvu nabízím ekonomické vzdělání a manažerské zkušenosti. Chtěl bych se věnovat zejména územnímu rozvoji.

Jan Wolf (KDU-ČSL)

bezpečnostní specialista, místopředseda Mladých Lidovců

Jsem nadšencem do politiky, novinařiny a techniky. Ve volném čase se také věnuji tanci a tvorbě internetových stránek. Jsem rodákem ze Stodůlek. Studuji vysokou školu a pracuji jako studentský poradce na smíchovské SPŠ. Na radnici Prahy 13 aktivně zastupovat zájmy své generace.

RNDr. Jiří Mašek, CSc. (bezp.)

ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13, ekonomický geograf

Pro obce a města pracuji více jak 30 let. Nyní pracuji pro seniory v Lukáši a je to pro mne obohacující. Práce, která dává smysl a možnost naslouchat životním osudům a zkušenostem. Podporuji také volnočasové aktivity spolků. Jsou hnací silou občanského společenství Třináctky.

Ing. Hana Havlová (KDU-ČSL)

vysokoškolský pedagog, bývalý diplomat České republiky

Mými celoživotními prioritami jsou zdraví a dobrá mysl, kvalitní vzdělání a komunikace s lidmi a mezi nimi navzájem. Podpořím všechny projekty v souladu s touto vizí. Mám zkušenosti z veřejné správy a podnikatelského prostředí. To vše chci dát spolu s optimismem ve prospěch obce.

Ing. Luboš Klouda (STAN)

podnikatel v realitách, sponzor zdravotně postižených plavců

Vystudoval jsem Strojní fakultu ČVUT, v současnosti podnikám v oblasti realit. Jako zastupitel chci podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb, zvyšování bezpečí občanů a rozšiřování veřejné zeleně. Zaměřím se na otázku zaměstnanosti a způsobů využívání sociálních dávek.

JUDr. Mgr. František Hrubý (KDU-ČSL)

ministerský rada

Mými zájmy jsou včelaření, meteorologie a příroda. Nedopustím ochlazení našich snah o zlepšování života občanů Prahy 13. Jediné ochlazení, které budu prosazovat, je ochlazení našich rozpálených ulic masivní výsadbou vhodných stromů a další potřebná opatření.

Bc. Jakub Nosek (bezp.)

podnikatel v cestovním ruchu, vystudovaný politolog

Vystudoval jsem obor politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK. Praha 13 je jedním z nejlepších míst pro život. Nedovolme, aby se z ní stalo staveniště bez jediného stromu! V zastupitelstvu bych se rád zaměřil na oblast dopravy a parkování, ale i na zlepšení podpory individuálních sportů.

PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. (KDU-ČSL)

vysokoškolský pedagog FF UK

Vystudoval jsem Filozofickou fakultu UK a jsem garantem oboru v Ústavu translatologie. Plynně hovořím anglicky, německy a francouzsky a pracuji jako překladatel a konzultant. Pro Prahu 13 chci navázat kontakty s partnerskými městy, které budou přínosem pro školy, zájmovou, podnikatelskou i kulturní činnost.

Čeho chceme dosáhnout

Praha 13 je pro nás skvělé místo k životu. I přesto se zde ale každý den setkáváme s věcmi, které bychom chtěli zlepšit, pokud nám dáte důvěru. Naše hlavní priority pro rozvoj Prahy 13 jsou:

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

1. Prosadíme vznik alespoň 5 parkovacích domů, na místech již existujících
parkovišť.
2. Podpoříme dostavbu záchytného parkoviště na Zličíně pro mimopražské
řidiče, kteří nám denně blokují parkovací místa.
3. Podpoříme dostavbu Radlické radiály, ale trváme na účinných protihlukových
opatřeních.

ZDRAVOTNICTVÍ

1. Nabídneme startovací dotace pro mladé zubaře, kteří si otevřou ordinaci na
Praze 13. Ve spolupráci s lékařskými fakultami posílíme zájem mediků o praxi
v naší městské části.
2. Zasadíme se o zavedení bezbariérového mikrobusu, který bude obsluhovat
seniory a hendikepované spoluobčany i tam, kam nevedou linky MHD.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1. Rozšíříme kapacity střediska sociálních služeb Lukáš a odzkoušíme zde
koncepci přístavby bytů pro sociálně slabé seniory a zdravotně postižené.
2. Navážeme užší spolupráci se sousedními městskými částmi pro lepší
koordinaci sociální péče, více do ní zapojíme i neziskové organizace.
3. Zavedeme infolinku, která lidem bezplatně poradí s řešením nejčastějších
sociálních otázek.

BEZPEČNOST

1. Vybudujeme novou služebnu městské policie, lépe přístupnou pro veřejnost.
2. Budeme usilovat o to, aby alespoň jedna služebna fungovala nepřetržitě.
3. Ve spolupráci s občany rozšíříme kamerový systém v lokalitách se zvýšenou
pouliční kriminalitou.
4. Ve spolupráci s městskou i státní policií chceme vyslat více pěších hlídek do
ulic a lépe kontrolovat jejich aktivitu.

Školství

1. Rozšíříme nabídku základních škol zřízením umělecké a církevní školy. Budeme posilovat roli tradičních hodnot a kulturního dědictví ve školní výchově.
2. Budeme bránit účelovým změnám bydliště ze strany „přespolních“, kvůli kterým se do místních škol nedostanou žáci, jejichž rodiny zde žijí dlouhodobě.

Připojte se k nám! Podpořte naší práci

Co říkají naši podporovatelé?

Nejsme na to sami! Přečtěte si, které osobnosti nás veřejně podpořily:

Příjde mi jenom rozumné, podpořit koalici lidí, kteří pracují za účelem zlepšení života na Praze 13.

Jan Wolf

Radní Hlavního města Prahy

Podporuji společnou kandidátku Lidovců a Starostů, věřím jejich kandidátům, že změní Prahu 13 k lepšímu.

Bob Klepl

Herec

Samozřejmě, že podporuji koalici na Praze 13, každá žena v politice, je důležitá věc. A co teprve když kandidují hned dvě na prvních příčkách.

Hana Marvanová

Právnička